LOUD! Jentenes bandleir
Låtskriving - innspilling - konserter - nye venner!

Hvem står bak?

Hvem står bak?

Organisasjonene AKKS og JM Norway samarbeider om å arrangere musikkleiren LOUD!. 

J M   N o r w a y   (Jeunesses Musicales Norway) er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International, som er verdens største internasjonale nettverk for unge musikere. Formålet til nettverket er å gi unge mennesker tilgang til et internasjonalt musikkliv. JM Norway arbeider for dette gjennom å sørge for norsk deltakelse i internasjonale prosjekter, samt å arrangere og koordinere internasjonale prosjekter i Norge. Les mer om arbeidet til JM Norway på www.jmn.no.

A K K S  er en idealistisk musikkorganisasjon som arbeider for å rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikkbransjen. Musikkopplæring er kjernen i AKKS sin virksomhet. AKKS-avdelingene tilbyr blant annet instrumentkurs, samspillkurs, lyd- og lyskurs, samt kurs innen Cubase, DJ-ing, jazz og låtskriving. Alle over 14 år kan delta på kursene. Hvilke kurs som tilbys, varierer fra avdeling til avdeling. Les mer om AKKS på www.akks.no.

 

 

PROSJEKTGRUPPA

Sofie Søndervik Sæther er prosjektleder for LOUD. Hun jobber også med å organisere internasjonale musikkprosjekter for barn og unge i JM Norway, og spiller bass i bandet Level & Tyson.

 

Foto: Roy Storvik

Foto: Roy Storvik

Ida Collett Belle er daglig leder for AKKS Stavanger, og har over tjue års erfaring fra musikkindustrien. Hun har bakgrunn både som plateselskapeier og utøvende kunstner, blant annet i bandet Sassy Kraimspri. Ida er leirleder, og kan svare på alt du måtte lure på.
 

 

Anette Bylund har vært aktiv i Kristiansands kulturliv i en årrekke, og jobber som daglig leder i AKKS Kristiansand og i festivalen Måkeskrik. På LOUD! jobber  Anette blant annet med sponsing, rekruttering og oppfølging av frivillige.


SAMARBEIDSPARTNERE OG STØTTEGIVERE